§

Награди и сертификати

За да постигнем максимално удовлетворение на клиентите водещата световна фирма за сертифициране ТЮФ Рейнланд разработи и внедри в хотела системи за повишаване на качесвото на услугите, както в хотела, така и в заведенията за хранене, а именно ISO 9001:2008 и ISO 22000:2006.

Хотел Елина Пампорово. Хотели Пампорово / Удостоверение за категоризация Хотел Елина Пампорово. Хотели Пампорово / Букинг

Хотел Елина Пампорово. Хотели Пампорово / Сертификат 9001:2008 Хотел Елина Пампорово. Хотели Пампорово / Сертификат 22000:2006
§
Част от "ЕЛИНА АД" ЕООД
Хотел Елина Пампорово. Хотели Пампорово
© 2015
     
Хотел Елина Пампорово. Хотели Пампорово / Награди и сертификати Хотел Елина Пампорово. Хотели Пампорово / Награди и сертификати Хотел Елина Пампорово. Хотели Пампорово / Награди и сертификати